RAWWWR

Azokat a szavakat a legnehezebb kimondani, amelyek a legtöbbet jelentik.

(via sohanemleszmarsemmiugyanaz)

(via veledejjelnappalnyarvan)

az emberek azt mondják, hogy addig nem jössz rá, hogy mid volt, amíg el nem veszíted. az igazság az, hogy tudtad, hogy mid volt, de nem gondoltad, hogy elveszítheted.
ThemesLtd.com has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter