Azokat a szavakat a legnehezebb kimondani, amelyek a legtöbbet jelentik.

uncacti:

ashbzo:

Phoebe Tonkin for Into The Goss “Fake Your Piercings” August 2014 

Love her

(via fruzsina-nagy)

Notes
4363
Posted
10 hours ago

A pillanat, amikor bemész az iskolába és rájössz, hogy az osztálytársaid ugyanolyan idióták maradtak

(Source: kincsokiss, via lelegzem)

Notes
626
Posted
11 hours ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter