Azokat a szavakat a legnehezebb kimondani, amelyek a legtöbbet jelentik.

(via tudd-meg-hogy-szeretlek)

(Source: kuplenfanni, via iwillneverevergrowingup)

Sosem voltam elég bátor utat engedni e szavaknak,
Ha testem leláncol, hogyan születhettem szabadnak?
Notes
173
Posted
9 hours ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter